Skip to content

Endringsledelse

Fokusert endringsledelse

Endringsledelse er mer enn den tradisjonelle AS-IS og TO-BE, det handler om å definere hva som skal endres, hva firmaet eller organisasjonen skal endres til, og hvordan man skal få til denne forandringen.

Pivotal Consulting øker ledelsens evne til å gå fra å forstå problemet til å utvikle løsningen og til å implementere  løsningen   – ved bruk av våre strategiske verktøy 

Vi gjør ting annerledes.

•  Alle er enige er at organisasjoner må utvikle seg,  og det betyr at alle organisasjoner kan bli bedre og utvikles i positiv retning.  Vi kan hjelpe: 

– 01  Vi gjennomfører en ekspert analyse av organisasjonen, prosesser og aktiviteter
– 02  Vi fokuserer på å identifisere endringer som fører til størst positiv utvikling – et “pivotal point”
– 03  Vi utvikler sammen den beste veien videre og hvordan organisasjonen kan kontinuerlig forbedres..

Dramatisk forbedring

Garanterte resultater

.

Hands on